Regulamin

Regulamin określa zasady składania Zamówień i korzystania ze strony internetowej marettipetiteshoes.com oraz stanowi integralną część transakcji pomiędzy Klientem a Sklepem, zgodnie z poniższymi definicjami.

Regulamin sklepu internetowego marettipetiteshoes.com

Sklep internetowy marettipetiteshoes.com prowadzony jest przez:
MARETTI Paweł Opyrchał
Zebrzydowice 143
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
NIP: 945-187-83-82 REGON: 357184897
Wpis do ewidencji działalności gosp. miasta Kalwarii Zebrzydowskiej pod nr. 4817/2000
Tel.: + 48 608 207 201

DEFINICJE

Sprzedawca, Sklep - MARETTI Paweł Opyrchał Zebrzydowice 143, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, który prowadząc działalność gospodarczą dokonuje za pośrednictwem Sklepu internetowego sprzedaży towarów lub świadczenia usług.

Klient, Użytkownik - osoba fizyczna, składająca we własnym imieniu zamówienie w Sklepie.

Konsument - osoba fizyczna nie dokonująca zakupu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy kupna - sprzedaży produktów na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego marettipetiteshoes.com

1. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy regulamin zostaje udostępniony zgodnie z wymogami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Użytkownik sklepu oświadcza, że jest pełnoletni i posiada zdolność prawną do zawierania umów. Klient przed złożeniem Zamówienia powinien zapoznać się z postanowieniami regulaminu. Złożenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z akceptacją postanowień regulaminu. Klient wyraża zgodę na stosowanie środków łączności elektronicznej i przyjmuje do wiadomości, że wszystkie umowy, powiadomienia, informacje i inne komunikaty, które od nas otrzymuje drogą elektroniczną spełniają wymagania prawne zawiadomień pisemnych. Komunikacja drogą elektroniczną nie narusza praw Klienta przysługujących mu z mocy prawa.

2. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

Aby złożyć zamówienie należy wybrane produkty w odpowiednim rozmiarze umieścić w koszyku. Następnie zarejestrować się lub zalogować jako Użytkownik sklepu wypełniając wszystkie niezbędne dane do zrealizowania zamówienia. Wybrać formę dostawy, płatności, zatwierdzić zamówienie oraz opłacić je zgodnie z wybraną formą płatności. W sklepie mogą też dokonać zakupu użytkownicy niezarejestrowani, wówczas wymagane jest tylko podanie niezbędnych danych do zrealizowania zamówienia. Złożenie zamówienia oznacza obowiązek zapłaty. Na tak złożone zamówienie odpowiadamy wiadomością na wcześniej podany adres e-mail, potwierdzając otrzymanie Zamówienia oraz przyjęcia go do realizacji. Do zawarcia umowy kupna-sprzedaży dochodzi w chwili opłacenia zamówienia. Zarejestrowani użytkownicy będą mięć do dyspozycji po zalogowaniu w sklepie historię zamówień.

3. DOSTAWA

Zamówienia realizujemy do 8 dni roboczych. Do czasu realizacji należy doliczyć 1 dzień roboczy potrzebny na dostawę. Przesyłkę dostarczy firma kurierska DPD. Czas realizacji liczymy od kolejnego dnia po złożeniu zamówienia oraz zaksięgowaniu wpłaty.
W dniu wysyłki zamówienia otrzymasz od nas informację na podany w zamówieniu adres e-mail, a w dniu dostawy DPD prześle wiadomość zawierającą numer przesyłki oraz bezpośredni numer telefonu do kuriera dostarczającego przesyłkę. Dodatkowo w otrzymanej wiadomości będziesz mieć możliwość zmiany daty doręczenia przesyłki na jeden z kolejnych dni roboczych. Wiadomość SMS o podobnej treści otrzymasz także na podany przy adresie dostawy numer telefonu.
Jeżeli z jakiegoś powodu nie będziemy mogli dotrzymać terminu dostawy, poinformujemy o zaistniałej sytuacji, dając możliwość ustalenia nowego terminu dostawy lub anulowania zamówienia ze zwrotem wpłaconej kwoty w całości.
Zalecamy sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera lub w miejscu odbioru. Jeśli przesyłka lub zawartość będzie uszkodzona nie należy jej odbierać, tylko spisać protokół szkody.

4. WYMIANA

Jeśli rozmiar nie pasuje idealnie, wymienimy buty na nową parę. Na podjęcie decyzji oraz wysłanie obuwia na wymianę masz 15 dni licząc od daty otrzymania przesyłki z zamówieniem. Wymiany możemy dokonać tylko na ten sam model, lecz w innym rozmiarze. Możesz też zwrócić otrzymane buty oraz zamówić podobne w innym rozmiarze.

Poinformuj nas wysyłając wiadomość e-mail o chęci dokonania wymiany obuwia. W wiadomości napisz numer zamówienia oraz wskaż model, który chcesz wymienić, a także rozmiar, na który ma nastąpić wymiana.

W odpowiedzi potwierdzimy, czy wymiana będzie możliwa.

Zarezerwujemy dla Ciebie odpowiednią parę jeśli mamy ją gotową w magazynie, aby sprawnie i możliwie w najkrótszym czasie dokonać wymiany. Część kolekcji dostępna jest w limitowanych ilościach lub wymaga wykonania, dlatego wcześniejsza wiadomość pozwoli nam na wykonanie pary w wybranym rozmiarze, nawet jeśli nie będzie już dostępna w ofercie.

Po otrzymaniu potwierdzenia z naszej strony wyślij obuwie na wymianę. Pamiętaj, aby w opakowaniu pozostawić otrzymany rachunek, będziemy mogli na jego podstawie zidentyfikować przesyłkę.

Wykonanie nowej pary obuwia w ramach wymiany zajmie nam 8 dni roboczych licząc od dnia otrzymania przesyłki.

Nową parę wyślemy na adres dostawy podany w złożonym zamówieniu. Jeśli chcesz zmienić adres dostawy, poinformuj nas wysyłając wiadomość e-mailem. W odpowiedzi prześlemy potwierdzenie zmiany adresu dostawy.

Szczególną uwagę podczas mierzenia należy zwrócić na podeszwy, aby zapobiec powstaniu otarć i zabrudzeń. Najlepiej jeśli będziesz mierzyć obuwie na miękkim i czystym podłożu.

Wymianie nie podlega obuwie wykonane na indywidualne zamówienie z modyfikacjami rozmiaru oraz tęgości, a także innymi modyfikacji względem standardowej dostępnej pary.

Wymienione może zostać tylko obuwie nowe, odesłane w oryginalnym opakowaniu z kompletną zawartością. Opakowanie, zapasowe fleki, oraz pozostałe elementy zabezpieczające obuwie w transporcie stanowią integralną część produktu.

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia obuwia na wymianę po upływie wyznaczonego terminu lub noszącego ślady użytkowania.

Nową parę w ramach wymiany wyślemy bezpłatnie kurierem DPD.

5. ZWROT

W czasie 15 dni od otrzymania zamówionego obuwia jako Konsument, masz prawo dokonać jego zwrotu bez podania przyczyny w ramach odstąpienia od umowy.

Poinformuj nas o chęci dokonania zwrotu w formie pisemnej w czasie 15 dni od otrzymania przesyłki. Najwygodniejszym sposobem będzie wysłanie wiadomości e-mail.

Napisz jednoznacznie, że dokonujesz zwrotu obuwia. Wskaż zwracane produkty podając ich model oraz rozmiar, numer zamówienia, imię i nazwisko zamawiającego, a także numer rachunku bankowego, na który będziemy mogli dokonać zwrotu należności po otrzymaniu przesyłki ze zwracanym obuwiem. W przesyłce z zamówieniem znajdziesz rachunek, pozostaw go w opakowaniu, a dodatkowe pisemne oświadczenie o dokonywanym zwrocie nie będzie konieczne.

Możesz skorzystać z poniższego oświadczenia, wystarczy że skopiujesz treść oraz wyślesz uzupełnioną na nasz adres e-mail. Poniższa forma oświadczenia nie jest jednak obowiązkowa.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Oświadczam, iż odstępuję od zawartej umowy oraz dokonuję zwrotu zakupionego obuwia.

Numer zamówienia:
Imię i nazwisko:
Zwracany model obuwia oraz rozmiar:
Numer rachunku bankowego:

W odpowiedzi potwierdzimy otrzymanie wiadomości z oświadczeniem.

Następnie w czasie 15 dni od przesłanej informacji o dokonywanym zwrocie, wyślij obuwie na nasz adres.

MARETTI
Zebrzydowice 143
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. 608207201

Po otrzymaniu przez nas przesyłki ze zwracanym obuwiem, zwrot należności przekażemy na wskazany rachunek bankowy w terminie 7 dni roboczych. Potwierdzenie dokonania zwrotu należnej kwoty otrzymasz także na podany w zamówieniu adres e-mail.

Zwrotom nie podlega obuwie wykonane na indywidualne zamówienie z modyfikacjami rozmiaru oraz tęgości, a także innymi modyfikacjami względem standardowej dostępnej pary.

Zwrócone może zostać tylko obuwie nowe w idealnym stanie wraz z oryginalnym opakowaniem i kompletną zawartością. Opakowanie, zapasowe fleki, oraz pozostałe elementy zabezpieczające buty w transporcie stanowią integralną część produktu.

Szczególną uwagę podczas mierzenia należy zwrócić na podeszwy, aby zapobiec powstaniu otarć i zabrudzeń. Najlepiej jeśli będziesz mierzyć obuwie na miękkim i czystym podłożu.

Obuwie spakuj w taki sposób, aby obcasy znajdowały się po przeciwnych stronach opakowania. W przeciwnym razie ostre krawędzie fleków mogą uszkodzić powierzchnię skóry obuwia.

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu po upływie wyznaczonego terminu lub produktów, które noszą ślady użytkowania lub posiadają widoczne uszkodzenia.

6. PŁATNOŚCI

Dostępne formy płatności:
a) Przelew na rachunek bankowy
Numer rachunku oraz niezbędne informacje otrzymasz w wiadomości potwierdzającej złożenie zamówienia.

b) Płatność on-line PayU
Płatności on-line dokonasz za pomocą systemu płatniczego PayU. Informacje przesyłane w trakcie procesu dokonywania płatności są szyfrowane w oparciu o technologię SSL zapewniającą najwyższy poziom bezpieczeństwa. Na żadnym etapie dokonywanej przez Ciebie płatności nie mamy dostępu do Twojej karty płatniczej lub danych bankowych.
Wybrane sposoby płatności PayU:
- Karta płatnicza VISA lub MasterCard
- E-przelew

7. REKLAMACJE

Każda para obuwia objęta jest 24 miesięczną gwarancją. Jeżeli jakość otrzymanego obuwia okazała się niezgodna z oczekiwaniami lub budzi Twoją wątpliwość, powiadom nas o tym wysyłając wiadomość e-mail. Podaj nam numer zamówienia, imię i nazwisko zamawiającego oraz model obuwia, którego dotyczy reklamacja. Opisz dokładnie zauważoną wadę. Po przyjęciu i potwierdzeniu otrzymania przez nas zgłoszenia reklamacji, poprosimy o wysłanie obuwia na nasz adres.

W przesyłce umieść otrzymany wraz z zamówieniem dowód zakupu. Wyślij obuwie na podany poniżej adres. Zapakuj buty w taki sposób, aby obcasy znajdowały się po przeciwnych stronach opakowania. W przeciwnym razie ostre krawędzie fleków mogą uszkodzić w transporcie powierzchnię skóry obuwia.

MARETTI
Zebrzydowice 143
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. 608207201

Po otrzymaniu przesyłki z reklamowanym obuwiem, prześlemy na Twój adres e-mail wiadomość z informacją o sposobie rozwiązania reklamacji. Najszybciej jak to możliwe dokonamy stosownej naprawy, wymiany butów na nową parę lub zaproponujemy inne satysfakcjonujące rozwiązanie.

Reklamacji podlegają wady ukryte, wynikające z przyczyn technologicznych, konstrukcyjnych oraz materiałowych. Natomiast nie podlegają reklamacji uszkodzenia wynikające z naturalnego zużycia obuwia lub użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, uszkodzenia mechaniczne, przecięcia, rozerwania, otarcia wierzchniej warstwy skóry, zabrudzenia, uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowej konserwacji, uszkodzenia wynikłe z nieprawidłowego dopasowania obuwia do kształtu stopy, uszkodzenia wynikające ze zużycia części wierzchniej obcasów.

8. POLITYKA PRYWATNOŚCI

DANE OSOBOWE
Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu internetowego marettipetiteshoes.com są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb celem realizacji zamówienia oraz informowania o ofercie Sklepu. Dane osobowe nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane te gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Zgodnie z prawem masz możliwość wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo do ich modyfikowania i usuwania w dowolnym czasie.

COOKIES
Nasz sklep korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych sklepu marettipetiteshoes.com do Twoich preferencji jako Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze sklepu. Pliki cookies służą do tworzenia statystyk, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób korzystasz ze stron internetowych sklepu marettipetiteshoes.com. Pliki cookies pomagają nam także ulepszać struktury i zawartość sklepu. W szczególności pliki cookie pozwalają rozpoznać Twoje urządzenie, aby odpowiednio dostosować wyświetlanie strony internetowej marettipetiteshoes.com do indywidualnych potrzeb urządzenia. Korzystając ze sklepu marettipetiteshoes.com w każdym czasie możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

NEWSLETTER
Newsletter jest bezpłatną usługą polegającą na informowaniu Użytkownika Sklepu marettipetiteshoes.com o nowościach w ofercie poprzez okresowe wysyłanie wybranych treści drogą elektroniczną w postaci wiadomości e-mail. Zarejestrowanie się i wyrażenie chęci otrzymywania treści drogą elektroniczną stanowi zgodę Użytkownika na otrzymywanie Newslettera. Użytkownik w każdej chwili ma prawo zrezygnować z usługi Newslettera. Subskrypcję można anulować, korzystając z linku zawartego w treści każdej wiadomości e-mail Newslettera lub po zalogowaniu w panelu Klienta. Newsletter może zawierać informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Sklep oświadcza, że podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej będzie przetwarzany zgodnie z przepisami, a w szczególności zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą o ochronie danych osobowych oraz że nie będzie udostępniany podmiotom trzecim.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wiążące są ceny obowiązujące w chwili złożenia Zamówienia. Ceny mogą ulec zmianie w dowolnym czasie, jednak zmiany nie mają zastosowania do już złożonych zamówień. Wszystkie ceny zawierają podatek VAT. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy powszechnie obowiązującego prawa w Polsce, w tym postanowienia Kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie praw konsumentów oraz warunkach sprzedaży konsumenckiej, a także przepisy Unii Europejskiej regulujące handel na odległość.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl